Här diskuterar vi handlingsplanen, inledningsvis dess beståndsdelar och framåt hur det går.