Arbetsmaterial 3 - Röda Korsets roll i relation till klimatförändringarna

Kommentarer

2 kommentarer

 • dot.gade

  Frågeställningar:

  Om kretsarna kunde arbeta mot Agenda 2030 vore det toppen men det kan vara en utmaning. Har i övrigt inget att tillföra vad just SRK ska göra för att arbeta fram ett hållbart arbete till klimatförändringen.

  Minskning av klimatpåverkan är ju att ordna fler utbildningar och möten via digitala plattformar, precis som gjorts nu under pandemin.

   

  Detta är i stort en nationell fråga och härifrån ska riktlinjerna komma.

  0
  Kommentarsåtgärder Permanent länk
 • Anne Andersson
  • Vilken roll tycker du att Svenska Röda Korset har i förhållande till klimatförändringarna?

  Viktigt att vi både lokalt (i våra lokala planer) och nationellt förbereder oss för de kriser som det förändrade klimatet förväntas ge, men också sprida information om de humanitära konsekvenserna. 

  • Hur ser du att klimatförändringarna och dess effekter kan komma att påverka Svenska Röda Korsets olika verksamheter? Till exempel vad vi jobbar med, hur vi arbetar och vilka vi möter? 

  Ännu mer fokus på krisberedskap och att vi samarbetar med räddningstjänst osv samt öka kunskapen hos oss som är aktiva rödakorsare.

  • På vilka sätt kan Svenska Röda Korset verka för att göra samhället mer förberett och rustat mot klimatförändringarna och minska de humanitära konsekvenserna av dem?

  Som angavs ovan att sprida information och då som den humanitära rörelse vi är - viktigt att vi inte blir eller ses som en "miljörörelse". Vi drivs av humanitet och opartiskhet. För att vara trovärdiga viktigt att vi också agerar för minskad klimatpåverkan, men det är inte det som driver oss.

  • Hur kan vi som organisation minska vår klimatpåverkan, lokalt och nationellt?

  På samma sätt som övriga aktörer i samhället t ex samåka till möten, välja fordon som är fossilfria, välja bra belysning i våra lokaler, mötas digitalt när det är ett bra alternativ osv

  0
  Kommentarsåtgärder Permanent länk

Du måste logga in om du vill lämna en kommentar.