Kommentarer

2 kommentarer

 • Frida Ågren

  Medskick inskickade av Jeanette Nilsson.

  Styrelsen för Kungsbackabygdens Röda korskrets samlades 2022-05-11 för att diskutera 
   
  Svenska Röda Korsets inriktning och strategi 2024. 
  Frågan som ställdes var: Hur vill vi att Röda Korset skall utvecklas om 5 - 10 år? 

  Samtalet fördes med utgångspunkt från det arbetsmaterial som tagits fram i form av tre rapporter: 1) Omvärld och samhällstrender, 2) RK:s roll i framtidens engagemang samt  
  3) RK:s roll i relation till klimatförändringar. 
   

  Styrelsen konstaterade inledningsvis att SRK består av 581 lokalföreningar (kretsar m.fl.) och en stor central organisation. Lokalföreningarna är både stora och små. En del ligger i storstäder andra i mera glest befolkade områden. Det ställer olika krav på service och organisation. 
   
  Den centrala organisationen är gigantisk och tillhandhåller ett hav av riktlinjer, kunskap och idéer. Många har vittnat om att man lätt kan drunkna i allt inte minst mot bakgrund av att man måste koncentrera sig på att få den egna lokala organisationen att fungera och verkställa det som känns viktigast nämligen att leverera pengar till SRK samtidigt som man skall upprätthålla ett bra lokalt program med en viktig social funktion. Flertalet kretsar har som finansiell bas Second hand verksamhet samtidigt som man försöker upprätthålla den lokala programverksamheten. Frågan är: Hur skall balansen se ut? Kanske är det bra att den varierar från de förutsättningar som varje krets har. Vi lutar åt att stor frihet skall ges till kretsarna. 
   
  Styrelsen diskuterade den sedan länge kända kunskapen om att antalet medlemmar sjunker samtidigt som åldersstrukturen uppfattas som ett framtida bekymmer. Vi konstaterade att 
  engagemang är viktigare än medlemskap. Ett bra exempel är just Ukraina. Vilka framtida engagemang skapar ”det bästa Röda Korset”? Dock är det mycket viktigt att vi behåller det engagemang som den äldre generationen har för RK. Där måste vi vara mycket lyhörda. Vi vill gärna skapa bryggor – mellan unga och äldre i särskilda projekt. 

  I en tid där konkurrensen mellan hjälporganisationerna har ökat bör man ställa stora krav på tydlighet och koncentration. När man talar om kärnverksamhet måste och skall denna kretsa kring de 7 grundprinciperna. Dessa är fundamentet. Utöver detta måste man fokusera på projekt som dels gör maximal nytta, dels marknadsför RK på ett bättre sätt. 

  Vår styrelse önskar fokusera på ungdomen. Det finns flera skäl till detta. Den psykiska ohälsan ökar, samhällsstödet för ungdomar är otillräckligt vilket leder till problem med kriminalitet etc. samt vi önskar bättre kontakt med ungdomar för RK:s fortsatta verksamhet. 
   
  Vi diskuterade också vår roll i förhållande till klimat- och miljö kriser i omvärlden. Vår uppgift är tvåfaldig. Vi skall stimulera återbruk genom våra second hand och givetvis agera på ett miljöriktigt sätt. Framför allt skall vi finnas till hands när kriser har uppstått vare sig de beror på miljön, krig eller samhällets brister. Vi skall inte ta upp kampen med andra organisationer som exempelvis Greenpeace eller naturvårdsföreningar. 

  Vi bejakar den fortsatta digitaliseringen och måste hitta vägar för att utnyttja den för att stärka RK. En utmaning är givetvis åldersstrukturen i organisationen.  

  2
  Kommentarsåtgärder Permanent länk
 • Anne Andersson

  Känner igen mycket av det som beskrivs av Kungsbackakretsen. Beundrar också att man faktiskt tagit sig tid till denna diskussion. Är tufft att göra när den "vanliga" verksamheten tar så mycket av styrelsens tid. Ska se om jag kan få vår styrelse att fundera lite också.

  I sak är det ett stort bekymmer att vi i många kommuner inte lyckas föryngra oss. Känns som om tjänstemannastöd borde riktas mot detta bekymmer - annars är risken stor att de vita fläckarna blir allt fler. Marknadsföring både av verksamheten och den unika rödakorsrörelsen behövs. Lokalt kan vi göra en del, men professionellt stöd behövs för att synliggöra och väcka intresse för deltagande både i verksamhet och styrelsearbete. Och det måste göras snarast!

  0
  Kommentarsåtgärder Permanent länk

Du måste logga in om du vill lämna en kommentar.