Arbetsmaterial 1 - Omvärld och samhällstrender

Kommentarer

20 kommentarer

 • Anna.hagg-sjoquist

  Välkomna till att här dela dina tankar kring vad de stora förändringarna i vår omvärld kommer innebära för oss i Röda Korset .  

  3
  Kommentarsåtgärder Permanent länk
 • claes.orwallius

  Har snabbt läst materilaet. Ger tillfälle till många reflektioner. Till exempel Ett samhälle i förändring. Är det så att dessa förändringar kommer att innebära att vi inriktar oss mer mot vårt eget land. I så fall måste vi rikta våra medel mer mot Sverige? Detta innebär väl i så fall en viss förändring?

  1
  Kommentarsåtgärder Permanent länk
 • MariAnne Norén

  Mina tankar är att Strategisk inriktning ska vägleda och förena vår förening och alla våra kretsar. Allt vi gör styrs av våra sju grundprinciper. Vi har ingen kristallkula om vad som sker i framtiden, SRK har funnits i  många år och anpassat sig efter samhällstrender, baserat på grundprinciperna. 

  Efter kommunsammanslagning behöver vi fokusera på hela kommunen, verksamheter med röda kors grupper, och aktiviteter. Vi behöver utgå mer från det lokala behovet, i hela kommunen.

   

  3
  Kommentarsåtgärder Permanent länk
 • Gabriella Patrikson

  Naturkatastrofer kommer även att drabba Sverige, såsom stormar och översvämningar. Detta kommer att krävas arbete med kris och beredskap även inom Sverige

  6
  Kommentarsåtgärder Permanent länk
 • Anna.hagg-sjoquist

  Ett exempel på hur klimatförändringarna påverkar oss är t ex hur Gotland isolerades under sista stormen. kräver ökad krisberedskap.

  6
  Kommentarsåtgärder Permanent länk
 • Mia Persson Fröjd

  Klimatförändringarna i världen kommer att innebära att miljoner människor kommer att få lämna sina hem. Klimatflyktingar finns redan. Hur möter vi det behovet.

  4
  Kommentarsåtgärder Permanent länk
 • Tina Helin

  Världen är så snabbt föränderlig just nu att vissa av trenderna faktiskt inte känns som helt relevanta eller de som kommer att vara de viktigaste trenderna fram till ens slutet av detta år. Att då sätta en strategiskt inriktning fram till 2030 känns som en omöjlighet.

  De trender jag saknar (just nu) är till exempel pandemier (som faktiskt kom som en total överraskning och som blottade vår egen sårbarhet som organisation), krigs/konfliktrisk i vårt eget närområde samt de konsekvenser på olika samhällen som till exempel bristen på energiförsörjningen, till en kostnad som människor klarar av, innebär. Klimatförändringar kanske inte stå först av alla trender...

  Om vi ska fortsatt vara relevanta i en snabbt föränderlig och digitaliserad värld måste vi skapa engagemang på ett annat sätt än idag. Hur man gör det är pudelns kärna.

  3
  Kommentarsåtgärder Permanent länk
 • Bertilsson10

  Röda korset behöver idka lobbyverksamhet mot regering och riksdag så att de enas omkring en strategi för klimatflyktingar innan det händer.

  2
  Kommentarsåtgärder Permanent länk
 • Mia Persson Fröjd

  Viktigt att RK är med och utarbetar strategier om hur världen ska se på dessa "nya" flyktinggrupper som mist sitt land i klimatförändringarnas spår. Ska de betraktas som statslösa? 

  1
  Kommentarsåtgärder Permanent länk
 • Johan Norell Bergendahl

  Framtidsforum ett bra stöd, men fysiska möten koimmer att vara de viktigare. Vi behöver aktiva regionråd som driver processen så att alla och inte bra eliten gör sin stämma hörd. Annars kommer inget att hända med en ny strategi!

  0
  Kommentarsåtgärder Permanent länk
 • Anne Andersson

  Även rödakorsare måste vara källkritiska.

  Röda korset har förmåga att hantera det oväntade - samhället förändras snabbt.

  Kanske långsamma i början - beredskap att agera och anpassa verksamhet till det oväntade.

  Samverkan mellan trenderna klimatförändring som ger effekt på kust där städer ligger, som folk flyttar till i allt högre grad.

  Vi och dom - integration/migrationsströmmar. Digitalisering - möten mellan människor - psykisk ohälsa. Alla har inte råd att ha fin dator. Myndighetskontakter kräver dator. Internetcafé - en ny verksamhet, koppling källkritik?

  Informationssäkerhet - offentlighetsprincip, digitalisering, myndighetssamverkan.

  Sårbarheten som elberoendet innebär.

  3
  Kommentarsåtgärder Permanent länk
 • MariAnne Norén

  Viktigt att nuvarande strategiska inriktning, hakar ihop med kommande inriktning. Att vi förfinar och utvecklar nuvarande inriktningen.

  Vad förväntas av oss, bland kommuninvånare och kommuner?

  Vad vill vi bli kända som?

  Hur kan vi bli ett röda kors med ungdomsförbundet?

  2
  Kommentarsåtgärder Permanent länk
 • elin_andersson82

  - I vår grupp pratade vi om att inte bli förblindade av digitaliseringen. Många behövande kommer vara utan digitala kommunikationer i 20-30 år till.

  - Håll i, håll ut, HÅLL IHOP.

  - Att vi finns i hela Sverige och att hela Sverige finns i oss.

  - Fler rödakorsgrupper, både i glesbygd och storstäder, är avgörande för  verksamheterna. Det är där jobbet kommer att utföras.

  - Verksamheternas möjligheter måste komma före allt.

  - Samarbete med andra och inom Röda Korset. 

  - Dra fördel av varandra.

  Hälsningar Sven, Inger, Lotta, Birgit, Bodil och Elin 

  2
  Kommentarsåtgärder Permanent länk
 • Gabriella Patrikson

  Tror att Röda korset behöver utveckla sin verksamhet för att bli ett attraktivt alternativ för nya medlemmar och frivilliga. I vår krets i Stockholm är mycket av verksamheten inriktad mot äldre. För att attrahera yngre personer som frivilliga och verksamhetsledare behövs verksamheter som lockar.

  Integration och förebyggande verksamheter för barn och unga, genom bl.a. socialt hållbara städer projektet är ett bra alternativ.

  Röda korset har ett otroligt starkt varumärke i världen, men är mer osynlig kring vad vi  bridrar med i Sverige.

  1
  Kommentarsåtgärder Permanent länk
 • Sara Holgersson

  Vi måste ha fysiska möten och mer personliga kretsar. Vi kan inte ansluta allt till stora städer. För de på byggden vill ha närmare kontakt. Ska vi få in mer ungdomar så är det de personliga som lockar. Att man vill stödja sin by/samhälle. 

  Jag är orolig att om det flyttas för långt bort så glöms vissa äldre bort. Dessa äldre besöker vi idag eller ringer för att hålla kontakt med i socken. De får dem att känns samhörighet och en betydelse. 

  3
  Kommentarsåtgärder Permanent länk
 • Martin Kemi

  En trend vi kanske ser är att vi måste strategiskt jobba med både och. Vi måste fortsätta att samla in pengar och hjälpa människor i nöd. Samtidigt ser vi allt fler människor i vårt lokalsamhälle som har stora behov. Där behöver vi rusta upp och mer aktivt ta en roll i vårt lokalsamhälle. Det gör att vi blir trovärdiga och inte behöver argumenterar kring vi och dem. Som ex valde vår krets att samtidigt som vi skänkte pengar till Röda korsets kampanj för flickor så skänkte vi även till vår lokala kvinnojour. Mer både och.  Vi ser att allt fler trillar igenom välfärdssveriges sociala skyddsnät och att de ideella organisationerna tar allt större ansvar. Vi behöver kanske skapa IOP med kommunen kring olika områden?

  En trend vi behöver bryta är den allt växande administrationen. Den kan vara ett hinder för delaktighet. Se Louis Bringselius och Jonna Bornemark. 

  En annan trend vi lokalt måste hantera är vår allt mer ålderstigna medlemsstruktur. vi behöver bli relevanta även för en yngre generation.

  Lite tankar utifrån dagens kretsaktuellt. Nu kanske jag ska läsa rapporten också. ,-)

  2
  Kommentarsåtgärder Permanent länk
 • Stoltz Ingrid

  VISION! Behöver vara tydlig så att alla förstår var Röda Korset är på väg och att alla kan känna sig engagerade. Hur ska vi åstadkomma det som den strategiska inriktningen markerar är vårt viktigaste uppdrag? Hur profilerar vi oss så att personer i samhället självklart väljer Röda Korset i konkurrens med alla övriga frivilligorganisationer? Har vi något universal innehåll som attraherar unga människor? Min erfarenhet av rödakorsarbete lokalt och regionalt är att enbart ett fåtal eldsjälar driver det strategiska arbetet.   

  4
  Kommentarsåtgärder Permanent länk
 • Josefin Ringö

  Kommentarer från regionalt möte i Södra Norrland:

  Kretsen i Ragunda (Hammarstrand) har haft god dialog med kommunen angående grundläggande humanitära behov. I Ragunda arbetar vi också tillsammans i nätverk med andra organisationer där vi samlar spontanfrivilliga kopplat till engagemang gällande Ukraina.

  I Sollefteå har vi mycket god dialog med kommunen kopplat till asylsökande. Vi får en skriftlig ansökan angående ekonomisk bidrag gällande tandsanering. I Sollefteå hade man kontakt med andra delar av kommunen gällande kris och beredskap där kommunen inte ens visste om att Röda Korset fanns och vad vi kunde bidra med så det var en lång dialog. Vi har också haft följeslagare som var en besöksgrupp. 

  Hur ser en behovsundersökning ut egentligen? Vi behöver inte göra det så svårt - vi ska ägna ett par timmar åt att tänka vad vi behöver göra i just vår kommun. Vi behöver ägna tid åt det även om vi inte fyller i en mall - så då kan vi förnya oss litegrann. 

  Det finns ett problem att styrelsen fokuserar på alldeles för operativa frågor. Vi behöver bli bättre att delegera från styrelsen och dela upp ansvaret så att styrelsen kan fokusera på utvecklingsfrågor. 

  Vi måste bygga upp goda samarbeten med kommunen och socialtjänsten - det är A och O för verksamhetsutveckling. I Ragunda pratar vi direkt med socialtjänsten när vi ser ett behov - vi ser en ändring. I Sundsvall har vi förstått varandras roller som gör att dialogen har blivit väldigt god på de senaste åren. 

  Vi önskar ännu mer nationellt påverkansarbete kring relevanta frågor - och om det görs behöver vi lokalt få återkoppling på att detta görs. 

  0
  Kommentarsåtgärder Permanent länk
 • dot.gade

  Frågeställningar:

  Svenska Röda korset behöver stärka sina positioner tillsammans med frivilliga försvarsorganisationer och även vara samstämmiga i kretsarna, jobba mot samma planer och bygga broar över kretsarna i närhet.

   

  Generellt:

  Materialet behöver viss uppdatering med tanke på Ukrainakriget och dess följder.

  0
  Kommentarsåtgärder Permanent länk
 • mariav

  Medskick till Strategi 2024 framdiskuterat på Trivseldag lördag 19 november 2022 med medlemmar och frivilliga i Uddevalla rödakorskrets

  Allmänhetens beteende är ändrat. Hur ska Röda Korset lokalt orka inkludera?
  Röda Korset behöver vara både självständiga och samarbeta.
  Biståndsarbete liksom påverkansarbete blir viktigare.
  Vart går pengarna? Det måste vara tydligt!
  Vi behöver bli bättre på att ha kontakt med skola och RKUF, och där är ofta de personliga relationerna avgörande.
  De kurser och projekt som erbjuds både nationellt och internationellt tänker vi oss borde locka yngre människor till Röda Korset.

  0
  Kommentarsåtgärder Permanent länk

Du måste logga in om du vill lämna en kommentar.