2023-05-15 Lansering av Svenska Röda Korsets årsbok i internationell humanitär rätt