2023-05-06/07/13/14 Regionala förberedelsemötena inför Riksstämman