Verksamhetsspecifik kurs – Fördjupningsutbildning Masskadehändelser och väpnad konflikt för förstahjälpare