2023-03-02 Nätverksträff Svenska Röda Korsets roll i väpnad konflikt - Online