2023-03-15 Informationsträff - för dig som är vald till riksstämmoombud