2023-02-23 Kretsaktuellt – presentation och workshop om förslaget till strategisk inriktning 2024-2030