2023-02-15 Kretsaktuellt – presentation och workshop om förslaget till strategisk inriktning 2024-2030