2023-09-05 Digital nätverksträff: övningshubbar första hjälpen