2023-11-15 Digital nätverksträff: övningshubbar första hjälpen