2023-02-10 - 2023-02-12 Att leda en krisinsats - Kungälv