2022-11-03 och 2022-11-07 - Att mötas i vardag och kris med Psykologisk första hjälpen