2022-10-26 och 2022-10-31 - Att mötas i vardag och kris med Psykologisk första hjälpen