2022-10-10 och 2022-10-12 - Att mötas i vardag och kris med Psykologisk första hjälpen