2022-09-14 Att leda en krisinsats – Introduktion - Online