2022-10-25, 2022-11-19 - 2022-11-20, Att leda första hjälpen insatser - Stockholm