2022-10-12, 2022-11-11 - 2022-11-13 Att vara förstahjälpare - Sundsvall