2022-06-29 Lansering av Svenska Röda Korsets kartläggning av vårdresurser för tortyröverlevare