2022-09-13 Informationsträff om Övningshubbar första hjälpen - Stockholm