2022-08-31: Nätverksträff - Möta grundläggande behov med materiellt bistånd – vad innebär det och hur går det till