2022-10-20 Att leda en krisinsats - Introduktion - online