2022-11-15 Att leda en krisinsats - Introduktion - online