Kurs för förtroendevalda - Att vara kassör och revisor