2022-01-13 Lunchföreläsning om totalförsvar och den internationella humanitära rätten