2021-11-23 Kretsaktuellt: Digitalt möte för förtroendevalda