2021-11-08 Nätverksträff om verksamheten med rödakorsvärdar