2021-11-12 - 2021-11-14 och 2021-11-26 - 2021-11-28, Uppdragsledarutbildning för Första hjälpen-grupper, Stockholm