2021-10-12 Informationsträff - Övningshubbar i första hjälpen