2021-10-07 Informationsträff - Övningshubbar i första hjälpen