2021-09-20 Kursstart för distanskursen Agera utan att diskriminera på Röda Korsets folkhögskola