2021-11-19–2021-11-21 Grundutbildning Första hjälpen-grupper (Sollentuna/Stockholm)