2021-11-26 – 2021-11-28 Grundutbildning Första hjälpen-grupper (Göteborg)