2021-11-26–2021-11-28 Grundutbildning Första hjälpen-grupper (Göteborg)