2021-11-12–2021-11-14 Grundutbildning Första hjälpen-grupper (Helsingborg)