2021-09-16 Nätverksträff om hälsofrämjande verksamheter för migranter