2021-10-27 Att leda en krets - för kretsar med arbetsgivaransvar