2021-09-14 & 2021-09-16 Att mötas i vardag och kris med Psykologisk första hjälpen