2021-10-19 & 2021-10-21 Att mötas i vardag och kris med Psykologisk första hjälpen