2021-11-09, 2021-11-16 och 2021-11-27 - Att bli krisstödjare