2021-10-05, 2021-10-12 och 2021-10-30 - Att bli krisstödjare