Kurs för förtroendevalda - Att hålla en hybrid kretsstämma