2021-10-04 & 2021-10-06 Att mötas i vardag och kris med Psykologisk första hjälpen