2021-06-15, 2021-06-17 & 2021-06-19 - Att bli krisstödjare