2021-05-11 Informationsträff om Övningshubbar första hjälpen