2021-05-08 Regionalt förberedelsemöte inför Riksstämman, region Stockholm och region Sydost