2021-05-09 Regionalt förberedelsemöte inför Riksstämman, region Gotland och region Syd