2021-05-09 Regionalt förberedelsemöte inför Riksstämman, region Göta och region Södra Norrland