2021-05-08 Regionalt förberedelsemöte inför Riksstämman, region Väst